Prawa autorskie

Wszystkie artykuły opublikowane w „Palimpseście. Czasopiśmie Socjologicznym”  mogą zostać wykorzystane we wszelkich celach niekomercyjnych (naukowych, dydaktycznych, poznawczych), jednak uprzejmie prosimy o podawanie źródła, z którego pochodzą. W przypadku chęci skorzystania z jakiekolwiek zawartości czasopisma w celu komercyjnym wymagamy uzyskania odpowiedniej zgody ze strony redakcji. Zamierzamy promować przede wszystkim artykuły wcześniej nigdzie niepublikowane, jakkolwiek redakcja dopuszcza możliwość ukazania się tekstów wcześniej opublikowanych, jednak w takim przypadku prosimy o uzyskanie i  przesłanie wraz z artykułem pozwolenia na jego ponowne opublikowanie.  Odpowiedzialność za uzyskanie prawa do użycia wszelkich wykorzystanych w artykule materiałów (zdjęć, map, wykresów, tabel, grafik itp.) spoczywa na jego autorze.