Archiwum

PALIMPSEST czasopismo socjologiczne
Nr 3 grudzień 2012

 

Niniejszy numer „Palimpsestu” prezentuje pięć tekstów przygotowanych na podstawie wystąpień podczas 1 Kongresu Młodej Socjologii, który miał
miejsce 28 maja 2010 roku w Krakowie w Instytucie Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Kongresu była „nie tyle eksploracja
konkretnego tematu badawczego, co integracja i wymiana doświadczeń
młodego pokolenia badaczy i badaczek społecznych w Polsce”. W celu
zachowania „jak największej różnorodności zarówno tematów jak i podejść
badawczych, także tych zaczerpniętych z innych dziedzin naukowych”
podtytuł konferencji – „Poza socjologię – związki socjologii z innymi
dyscyplinami” zachęcał do interdyscyplinarności oraz oryginalności
perspektyw. Szeroki zakres zainteresowań uczestników oraz uczestniczek
Kongresu odzwierciedlało zróżnicowanie tematyczne 15 paneli poświęconych
związkom socjologii z antropologią społeczną, forensic science, gender
studies, medioznawstwem, PR, reklamą, jak również socjologii krytycznej,
socjologii polityki, socjologii sportu oraz metodologii badań
społecznych. Referaty wygłosiło prawie 80 prelegentek i prelegentów z
całej Polski. Ambicją organizatorów oraz organizatorek Kongresu
zrzeszonych w Kole Naukowym Studentów Socjologii UJ było stworzenie
„platformy umożliwiającej nie tylko nawiązanie kontaktów z innymi
badaczami i badaczkami (…), ale również   – poprzez coroczny charakter
Kongresu – podtrzymywanie tych kontaktów” (fragment zaproszenia).
Sądzimy, iż cel ten został osiągnięty, gdyż do chwili obecnej odbyły
się kolejne dwie edycje konferencji, a sam Kongres stał się
rozpoznawalnym punktem na mapie polskich konferencji studenckich i
doktoranckich. Fakt, iż w między czasie ukazał się numer „Palimpsestu”
zawierający teksty po 2 Kongresie pozwala wierzyć, że trudności –
posiłkując się socjologicznym żargonem – pierwszej fazy
instytucjonalizacji zostały przezwyciężone i Kongres w dalszym ciągu
będzie miejscem spotkań młodych badaczek i badaczy społecznych w Polsce.

Podziękować pragniemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do
powstania oraz trwania Kongresu Młodej Socjologii, jak i do publikacji
tego numeru „Palim-psestu”; szczególnie podziękować pragniemy autorom
oraz autorkom za ich cierpliwość w oczekiwaniu na publikację swoich
tekstów.

 

Karol Haratyk

 

SPIS TREŚCI

3 Katarzyna Sanocka Stereotypy płci w czytankach – wybrane przykłady zmian zachodzących w polskich szkołach

 

15 Dorota Jedlikowska Czy zawsze mediatyzacja sztuki? O byciu artystą we współczesnym świecie

 

27 Joanna Erbel Na styku pola sztuki i nauki, czyli czego socjolożka może się nauczyć od artystek i artystów?

 

34 Zofia Bednarowska Społecznie uwarunkowane stanowiska wobec procesów transformacji 

 

43 Piotr Małczyński Globalna gra – lokalne idee. Tożsamość etniczna w międzynarodowym futbolu

 

PALIMPSEST czasopismo socjologiczne

Nr 2 Marzec 2012

Inspiracją dla tego numeru „Palimpsestu” był Kongres Młodej Socjologii, który już po raz drugi został zorganizowany przez Koło Naukowe Studentów i Studentek Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w dniu 13 maja 2011 roku. Przez jeden dzień młodzi badacze i badaczki z wielu uczelni i kierunków wymieniali swoje doświadczenia. Szeroki temat „Poza socjologię. Związki socjologii z innymi naukami” umożliwił różnorodność zarówno tematów, jak i podejść metodologicznych, również zaczerpniętych z innych dziedzin.

Referentki i referenci mieli do wyboru 22 panele tematyczne – od antropologii społecznej przez zagadnienia demokracji, władzy i dyskursu po media i reklamę. Cele, jakimi było pokazanie szerokiego spektrum tematów, którymi może zajmować się socjologia, a także integracja środowiska akademickiego i wymiana doświadczeń z różnych perspektyw, zostały osiągnięte. Rezultatem jest niniejsza publikacja, która odzwierciedla chociaż część pasjonujących dyskusji i przemyśleń, które można było usłyszeć podczas II Kongresu Młodej Socjologii.

Inga Hajdarowicz

 

SPIS TREŚCI

 

3 Mieszko Hajkowski Pornografia i męska dominacja – sposoby obrazowania kobiecych  i męskich przyjemności w filmach pornograficznych

 

10 Paulina Nowakowska Tapadas limeñas, patrzące na świat jednym okiem, tajemnicze kobiety Wicekrólestwa Peru

 

22 Sylwia Wacławik W stronę społeczeństwa bez dzieci – przyczyny celowej bezdzietności

 

39 Aleksandra Kil Nadzorować i nie karać – o rządomyślnym obliczu dziennikarstwa obywatelskiego. Krytyczne studia nad dyskursem

 

54 Przemysław Tacik Dlaczego władza nad sobą to władza nad nami, czyli o niemożliwości globalnego obywatelstwa w świecie państw narodowych

 

63 Łukasz Krężołek Technokracja jako efekt procesu degradacji sfery publicznej

 

70 Agata Młynarska Ekspert jako ideał technokraty?

 

81 Aleksandra Wycisk Prospołecznie, prokulturowo. Promocja miejsca a cepelizacja kultury

 

91 Małgorzata Szatan Zanikanie przestrzeni publicznej we współczesnych miastach

 

103  Paweł Rozmus Odmienność odbita w ekranach. Konstruowanie obrazu niepełnosprawności poprzez kampanie społeczne i telewizję

 

119 Marek MuszyńskiZnaczenie badań nad dwujęzycznością dla współczesnej polityki zdrowotnej, edukacyjnej, emigracyjnej: przegląd zagadnień

 

130 Joanna Gubała Zróżnicowanie podejść badawczych w dziedzinie socjologicznych badań pamięci zbiorowej – wyższość metod jakościowych nad ilościowymi?

 

144 Anna Matras Pomiędzy ciałem indywidualnym a zbiorowym. Praktyki cielesne punków i ich strategie uczestnictwa w Festiwalu w Jarocinie (1982–1987)

 

159 Iwona Morozow Z Hollywood do Nollywood, czyli tam i z powrotem

 

 

PALIMPSEST czasopismo socjologiczne

Media w Polsce – czwarta władza czy pierwsza?

Nr 1 Sierpień 2010

pobierz całe wydanie w formacie pdf 

pobierz abstrakty