Krytyka.org

Naszym kolejnym projektem jest portal Krytka.org.

Na Krytyce.org publikujemy artykuły publicystyczne z zakresu szeroko pojętych nauk społecznych. Celem redakcji portalu jest zapewnienie pola do dialogu między wieloma punktami widzenia i prezentacji poruszanych zagadnień z perspektywy interdyscyplinarnej.

Krytkyka.org jest przestrzenią merytorycznej wymiany poglądów i opinii oraz miejscem codziennej publicystyki. Publikujemy wszelkie prace o charakterze nienaukowym, takie jak opinie, felietony, recenzje itp.

Istnieje możliwość publikacji na portalu prac nadesłanych do „Palipmsestu. Czasopisma Socjologicznego”, które z powodów formalnych nie znajdą się w bieżącym numerze. O takiej ewentualności redakcja będzie informować autorów.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.krytyka.org/

Zapraszamy do współtworzenia portalu!