Call for papers

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych do czasopisma socjologicznego „Palimpsest” przede wszystkim studentów i studentki wszystkich lat, trybów i stopni studiów na kierunkach socjologicznych oraz pokrewnych. Choć celem „Palimpsestu” jest wzmocnienie głosu środowiska studenckiego, publikować na łamach czasopisma mogą również osoby niestudiujące.


W celu zwiększenia różnorodności prezentowanych perspektyw, będziemy starali się w każdym numerze przedstawiać wyniki dociekań studentów i studentek również najmłodszych lat studiów. Dlatego też szczególnie ich zachęcamy do nadsyłania swoich artykułów.


Nadsyłane teksty mogą poruszać wszystkie zagadnienia mieszczące się w obrębie refleksji nad społeczeństwem. Nie preferujemy żadnej subdyscypliny ani żadnej perspektywy teoretycznej. Prace mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny.

Przed nadesłaniem artykułu prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w zakładkach „Wskazówki redakcyjne” oraz „Prawa autorskie”.

Teksty należy przesyłać na adres: palimpsest.czasopismo@gmail.com w formie załącznika w pliku tekstowym opisanego według wzoru: nazwisko tytuł artykułu. W ten sam sposób należy również zatytułować mail. W razie braku informacji zwrotnej w ciągu trzech dni, prosimy o ponowne przesłanie artykułu.


„Palimpsest” publikuje wyłącznie artykuły naukowe. Prace o charakterze nienaukowym (felietony, relacje, recenzje itp.) można zamieszczać na portalu „Krytyka.org”(www.krytyka.org), powiązanym z czasopismem „Palimpsest”. Prace takie należy przesyłać bezpośrednio na adres redakcji portalu „Krytyka.org” (krytyka.org@gmail.com).