Wskazówki redakcyjne

Autorów tekstów prosimy o przesyłanie ich w formie zgodnej z poniższymi wymogami:


1) wymagania dotyczące tekstu


2) wymagania dotyczące bibliografii i zasady cytowania: pobierz tutaj
Artykuły prosimy przesyłać na adres palimpsest.czasopismo@gmail.com w formie załącznika w pliku tekstowym formacie .doc, zatytułowanym według wzoru: imię nazwisko tytuł artykułu. W ten sam sposób należy zatytułować mail. W razie braku informacji zwrotnej w ciągu trzech dni prosimy przesłać artykuł ponownie.