Misja

Palimpsest. Czasopismo Socjologiczne” jest przestrzenią polilogu – w odróżnieniu od uniwersytetu, który zbyt często stanowi scenę, z której wygłaszane są monologi. Czasopismo prezentować będzie efekty pracy badawczej studentów i studentek socjologii oraz kierunków pokrewnych z całej Polski. Choć celem „Palimpsestu” jest wzmocnienie głosu środowiska studenckiego, publikować na łamach czasopisma mogąrównież osoby niestudiujące.

W celu zwiększenia różnorodności prezentowanych perspektyw, będziemy starali się w każdym numerze przedstawiać wyniki dociekań studentów i studentek również najmłodszych lat studiów. Dlatego też szczególnie ich zachęcamy do przysyłania swoich artykułów.


Nadsyłane teksty mogą poruszać wszystkie zagadnienia mieszczące się w obrębie refleksji nad społeczeństwem. Nie preferujemy żadnej subdyscypliny ani żadnej perspektywy teoretycznej. Prace mogą mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Pozostajemy otwarci na niekonwencjonalne idee, perspektywy, metody badania i opisywania rzeczywistości społecznej. Nie uważamy, aby wyznacznikiem tekstu naukowego była jego długość, obszerność bibliografii, ilość przypisów, czy formalny styl. Pragniemy publikować przede wszystkim teksty odkrywcze, oryginalne, wprowadzające nowe perspektywy i nowe tematy do dyskursu naukowego. Nauka rozwija się na drodze prób i błędów, w wyniku śmiałych przedsięwzięć, a nie powielania utrwalonych schematów w obawie przed popełnieniem błędów. Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare (Każdy człowiek może zbłądzić, uparcie w błędzie trwa tylko głupi; Marcus Tullius Cicero, Filipika XII, ii, 5).


Polilog w przestrzeni palimpsestu ma charakter polemiczny. W związku z tym zachęcamy do nadsyłania nie tylko artykułów, ale również recenzji, opinii oraz własnych refleksji wywołanych przez teksty opublikowane w „Palimpseście”. Naszym priorytetem będzie wysoki poziom merytoryczny tekstów, a nie obszerność poszczególnych numerów, czy też częstotliwość ich wydawania, niemniej jednak „Palimpsest” będzie ukazywać się co najmniej dwa razy w roku. Wszystkie artykuły publikowane na łamach czasopisma będą recenzowane.


Wydawcą „Palimpsestu” jest Koło Naukowe Studentów Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (knssuj@gmail.com) działające przy Instytucie Socjologii UJ. KNSS UJ zrzesza studentów i studentki wszystkich stopni, lat i trybów studiów na kierunku socjologia w Instytucie Socjologii UJ. W KNSS UJ rozwijane są różnorodne perspektywy i metody badania rzeczywistości społecznej, co znajduje odzwierciedlenie w strukturze organizacji, składającej się z 9 sekcji tematycznych. KNSS UJ zostało reaktywowane w marcu 2004 roku. Obecnie należy do niego 140 osób.