Recenzenci i Recenzentki

Zespół recenzentek i recenzentów tekstów nadsyłanych do „Palimpsestu” tworzą głównie pracowniczki i pracownicy Instytutu Socjologii UJ. Wśród nich m.in.:


dr Uilleam Blacker (Uniwersytet Cambridge)

dr Daniel Brett (University College London)

dr Małgorzata Bogunia-Borowska

dr hab. Andrzej Bukowski

dr Szymon Czarnik

dr Agata Dziuban

dr Barbara Jabłońska

dr Katarzyna Jasikowska

dr Hubert Kaszyński

dr Beata Kowalska

dr Seweryn Krupnik

dr Grażyna Kubica-Heller

dr hab. Marek Kucia, prof. UJ

dr hab. Marian Niezgoda, prof. UJ

dr hab. Jacek Nowak

dr Piotr Nowak

dr Paulina Sekuła

dr Tomasz Słupik

dr Marta Smagacz – Poziemska

dr Maria Świątkiewicz-Mośny

mgr Natasza Styczyńska

dr Małgorzata Zawiła

dr Katarzyna Zielińska

dr Aleksandra Wagner

dr Marta Warat


Zasady publikacji:


Każdy nadesłany do redakcji artykuł jest najpierw oceniany przez zespół redakcyjny. Następnie przesyłany do rekomendowanych przed redakcję recenzentów/recenzentek, dobieranych ze względu na ich zainteresowania i kompetencje teoretyczne i badawcze. Każda recenzja jest anonimowa. W przypadkach budzących wątpliwości redakcji tekst może zostać przesłany do ponownej recenzji. Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji podejmuje redakcja czasopisma.