Redakcja

Zespół redakcyjny czasopisma „Palimpsest” tworzą: przedstawicielka pracowników Instytutu Socjologii UJ, przedstawicielki doktorantów IS UJ, a także studenci i studentki socjologii.

 

Redakcja:

 

dr Katarzyna Zielińska

mgr Ewelina Ciaputa ewelinaciaputa[at]gmail.com

zainteresowania naukowe: gender i queer studies, nowe ruchy społeczne, media

 

mgr Justyna Struzik justyna.struzik[at]uj.edu.pl

zainteresowania naukowe: socjologia seksualności, studia gender, ruchy społeczne

 

Karol Haratyk karolharatyk[at]gmail.com

Absolwent stosunków międzynarodowych oraz student socjologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jego zainteresowania mieszczą się na pograniczu stosunków międzynarodowych, socjologii polityki i filozofii polityki, koncentrując się wokół takich kwestii, jak: demokracja, ruchy społeczne, socjologia miasta, globalizacja, kosmopolityzm, globalne społeczeństwo obywatelskie. Obecnie pisze pracę magisterską na temat ruchu lokatorskiego w Polsce.

 

 

Współpracują z nami także:

Inga Hajdarowicz

Joanna Pilch