Bieżący numer

PALIMPSEST czasopismo socjologiczne

Nr 6 czerwiec 2014

 

Pobierz cały numer tutaj

 

Spis treści

 

Aleksandra Buba-Braun Fikcyjna twarz rewolucji 2

 

Anna Winkler Nowa odsłona starej rewolucji? 12

 

Aleksander Trojanowski Saskii Sassen koncepcja globalnego a problem globalnego obywatelstwa  23

 

Oskar Braszczyński Ponadnarodowi drapieżnicy: o zmianach w funkcjonowaniu demokratycznego państwa narodowego, czyli kto występuje w operze globalizaji 34

 

Sylwia Wodzińska Liberating Colonization: Othering ”the Arab” in Israeli Pioneer Films 42

 

Natalia Martini Kultura popularna z perspektywy brytyjskich studiów kulturowych 50

 

Olga Rodak Czego się boi Antropologia? O szczególnym przypadku „odrzuconej” subdyscypliny  55

 

Klaudia Pietrzykowska Od tożsamości zbiorowej do indywidualnej
i z powrotem. Wspólnota sposobem na zachowanie integralności jednostek w globalizującym się świecie
(?)
75

 

Alexandr Grigorev Obraz władzy rosyjskiej i polsko-rosyjskich stosunków politycznych w prasie polskiej w okresie po katastrofie smoleńskiej 90

 

Maciej Kawecki, Karol Kozieł Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzania badań społecznych  101

 

Andrzej Klimczuk Możliwość i użyteczność moralna kodyfikacji norm etyki zawodowej. Przegląd stanowisk etycznych  111

 

Piotr Gąsienica-Daniel, Natalia Szałkowska W poszukiwaniu świętego kosmosu. Światopogląd młodzieży zdystansowanej do religii w świetle badań jakościowych 119

 

Ewa Kapusta (Nie)ubankowieni? Socjologiczna perspektywa w badaniach systemu finansowego  131

 

 

 

Nr 5 grudzień 2013 / December 2013

 

Table of content

 

Introduction 

 

4 Manuela Marin 

Between Memory and Nostalgia: The Image of Communism in Romanian
Popular Culture. A Case Study of Libertatea Newspaper 

 

17 Marta Brzezińska 

Youth, Communism and the Cinema  –  Ways of Depicting the Past in Selected German, Polish and Czech Films Produced after 1989

 

25 Anna Tretiak 

Changing  Direction:  Post-Soviet  Transformation  of  the  Ukrainian  Children’s Book

 

33 Olena Synytska

Ideological Clichés in Ukrainian Literary Criticism of the 1990s

 

43 Marko Kovačić

An Assessment of the Role of Civil Society in the Early Phase of Democratic Consolidation: A Comparative Analysis of Glas 99 in Croatia and Otpor
in Serbia 

 

65 Antonie Doležalová

The Limitations of the Not-For-Profit Sector in the Czech Republic

 

 

Nr 4 marzec 2013

SPIS TREŚCI

 

3 Bartłomiej Śliwa

Granice kultury, granice języka. Tożsamość narodowa nowej imigracji ormiańskiej
w Polsce

14  Małgorzata Kaliszewska

Ekonomia
społeczna jako determinanta rozwoju lokalnego

23 Iwona Bojadżijewa

Ekologiczne
macierzyństwo – być matką w dobie postmaterialistycznego społeczeństwa
ryzyka

33 Tomasz Leśniak

The Enigma of Populism

Enigma of Populism